Fluidmanagement

Udržte díky nám provozní náplně ve Vašich strojích v takovém stavu, který umožní prodloužení jejich živostnosti a finanční úsporu.

Správa provozních a procesních kapalin

 • Přijedeme
 • analyzujeme
 • nastavíme
Přejít na web

Zajistíme kompletní „fluidmanagement“ pro vaši výrobu – od vstupního auditu a analýz až po úspěšnou implementaci, měření a ekologickou likvidaci odpadních materiálů.

Management skladu
Evidence pomocí čárového kódu
Kapaliny
Filtry a filtrační technika
Servis strojů
Laboratorní analýzy
Strojní technika
Konstrkukce zařízení
Likvidace odpadu

Management skladu

 • Nákup a skladování filtrů, olejů a maziv
 • Evidence a optimalizace výdajů
 • Zavedení čtecího zařízení pomocí čárového kódu
 • Vedení skladu včetně administrativy dle legislativy:
  • Evidence příjmů a výdejů, fakturace podle skutečné spotřeby
  • Aktualizace bezpečnostních listů
  • Evidence a reporting spotřeb produktů až na stroj včetně grafického zpracování

Kapaliny

 • Výběr vhodného typu olejů, maziv a chemikálií nebo jejich alternativy
 • Odborné zacházení s chladícími a mazacími kapalinami
 • Kontrola stavu kapalin, jejich odběry a následné analýzy v našich laboratořích
 • Optimalizace nákladů na vaše kapaliny
 • Recyklace olejů a jejich ekologická likvidace

Filtry a filtrační technika

 • Výběr vhodného typu filtrů a filtrační techniky nebo jejich alternativy
 • Optimalizace nákladů na vaše filtry
 • Filtrace kapalin
 • Nabídka z mnoha filtračních zařízení

Servis strojů

 • Péče o výborný stav výrobních strojů
 • Čištění a údržba strojů
 • Kontrola a pravidelná výměna filtrů a kapalin
 • Vypracování mazacích a servisních plánů
 • Analýza odebraných vzorků a následné ošetření
 • Ekologická likvidace odpadního materiálu

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět o Fluidmanagementu více? Máte jakýkoliv dotaz?

Jiří Vejmělek

Fluidmanagement.cz